Generelt

Lejerne er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande, og i øvrigt ved hærværk eller grov uagtsomhed overalt i bygningen. Træning og boldspil er forbudt i omklædningsrum og gange. Ved boldspil er det forbudt bevidst at spille bolden mod væggene. Indendørs fodbold må kun spilles, når de tilhørende bander er sat op.

 

Fester og lign.

Hvis deltagerne er under 18 år, skal der under festen være en ansvarlig over 18 år. Ved lejemålets ophør skal alt hvad der er medbragt, samt evt. affald være fjernet.

 

Hallen

Hallen anvendes primært til idræt/motion/sport. Sekundært kan hallen anvendes til andre aktiviteter, f.eks. messer, loppemarked, koncerter og udstillinger.

Hallen lånes/lejes indrettet som hallens daglige brugere har valgt (: placering af mål, bander og lignende). Brugere/lejere til ‘andre aktiviteter’ forestår selv at ændre indretningen til egen aktivitet samt at tilbageføre indretningen til de daglige brugeres aktiviteter.

Når hallen anvendes til idræt/motion/sport, skal spillere, trænere m.fl. anvende fodtøj, som kun bruges indendørs. Ved ‘andre aktiviteter’ må anvendes udendørs fodtøj,  såfremt det ligger i  ‘arrangementets natur’.

Efter ‘andre aktiviteter’ kan der være behov for særlig rengøring, som udføres af Orøhallens personale (: maskinrengøring med specielle sæbe-/rensemidler beregnet for idrætsgulve – vedrører bl.a. skridsikring/skadebegrænsning).

Brugere skal rengøre og rydde lokalet efter brug, herunder:

 • feje gulv (med store ‘fangsvabre’; tør rengøring!)
 • affald lægges i affaldscontainerne ved hallens sydgavl (papir, plast, defekt idrætsudstyr mv)
 • slukke lys og lukke/låse døre

(Maskinrengøringen udføres uden beregning efter primære aktiviteter, idræt/motion/sport, for Orøhallens kommunalt godkendte foreninger (: Folkeoplysningsloven). Øvrige brugere (andre foreninger, virksomheder og private) betaler for rengøring efter gældende satser; se prislisten!).

Enhver ansvarlig for aktiviteter skal omgående give halbestyreren besked, såfremt beskaffenheden/standen af halgulv, indretninger eller installationer udgør fare for person- eller tingskade.

 

Værested

Køkkenet i Værestedet må kun bruges til anretning af kolde anretninger samt opvarmning af medbragte retter. Køkkenet må ikke anvendes til tilberedning, da det ikke opfylder de sundheds- og hygiejnemæssige krav til dette.

Brugere skal rengøre og rydde lokalet efter brug, herunder:

 • aftørre og sammenfolde borde samt placere dem samlet i bageste, venstre hjørne af lokalet
 • stable stole ved bagvæggen
 • feje gulv / evt. vaske gulv om nødvendigt
 • tømme opvaskemaskine
 • tømme og rengøre køleskab, ovn og øvrige køkkenmaskiner
 • trække elstik til kaffemaskiner, elkedler og lignende ud af vægkontakter
 • aftørre køkkenborde
 • tømme skraldespande (affald placeres i affaldscontainerne ved hallens sydgavl), isætte nye poser
 • lukke vinduer bedst muligt (: vinduerne er gamle og har nedsat funktion; bliver skiftet til nye i 2019,), slukke lys og låse døren.
Scroll to Top