Hallens formål og faciliteter

At opretholde rammerne til at samle og forbinde mennesker og skabe muligheder for sportslig udøvelse og socialt samvær for Orø’s beboere.

Orøhallen er til for at samle og forbinde mennesker og skabe muligheder for sportslig udøvelse og socialt samvær for Orøs beboere.

Hallen stod færdig i 1989 og blev til efter en stor indsats fra frivillige øboere. I hallen kan der dyrkes stort set alle former for idræt. Hallen kan desuden benyttes til stormøder, generalforsamlinger, konferencer, fester og træningslejre.

Hallen har parkeringspladser til cirka 40 biler.

I stueetagen er der idrætshal, motionscenter, to omklædnings/baderum og to separate toiletter.
På 1. sal holder Orø Skytteforening til med skydebane og opholdsrum.
På 2. sal er Værestedet. Lokalet kan fx bruges til møder, gymnastik og yoga.
Udendørs er der en tennisbane, som hører under Orø Tennisklub. Derudover har Øasen – en forening for forældre og børn på Orø – her en bålhytte og Togklubben har bygget et hus til deres togbane. Petanqueforeningen har desuden en udendørsbane. Der arbejdes for tiden på at anlægge en multibane, som skal give mulighed for at spille fodbold, floorball og basket udendørs.
Links:

Se mere om hallens faciliteter

Se retningslinjer for lokalebrug

Links til hallens vedtægter

Links til regnskaber

links til information om drift aftale

Støt op om hallen bliv medlem.
I betaler sikkert kontingent til en eller flere foreninger, men hallen er en separat overordnet “paraply”, som danner grundlaget for alle de forskellige foreninger, der har aktiviteter i hallen.
Hallen har mange udgifter, og midlerne vi får gennem Holbæk Kommune rækker kun til det mest nødvendige.
Tak.

Et medlemskab koster 150 kr. pr. kalenderår.
Indbetal til:
Danske Bank
Reg.nr: 3208
Kontonr: 3559013129

Hjertestarter i Orø Hallen

Scroll to Top