Priser & regler

Printvenlig udgave: Priser og regler – PDF

 

Haludlejning

Mandag til fredag pr. døgn kr. 1.500,00
Enkelttimer, pr. time kr. 250,00
4 fortløbende timer kr. 800,00
Enkelttimer, idrætslige formål kr. 100,00

 

Weekend-udlejning

Fredag kl. 17.00 – søndag kl. 12.00 kr. 4.000,00
Lørdag kl. 08.00 – søndag kl. 12.00 kr. 3.000,00

I forbindelse med weekendleje stilles Orø Hallens værested til rådighed for taktikmøder og kursusvirksomhed. Værestedet må dog under ingen omstændigheder anvendes til madlavning.

 

Haludlejning til fester – fester m/entre og salg af mad m.m.

Pris pr. time ekskl. elforbrug kr. 250,00
Rengøring kr. 750,00

Elforbrug debiteres efter måleraflæsning til DONG’s dagspris.

 

Udlejning af værested til private fester

Udlejning pr. dag kr. 600,00
Enkelttimer pr. time kr. 60,00

 

Betaling

Depositum på ½ af beløbet opkræves ved fremsendelse af lejeaftale. Restbeløb ca. 14 dage før udlejningen. OBS! Vi gør opmærksom på, at depositum ej tilbagebetales ved framelding senere end 30 dage før ibrugtagningsdagen.

 

Udlejning af borde og stole ud af hallen

Pris per enhed kr. 10,00 for en weekend.

 

Generelt

Lejerne er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande, og i øvrigt ved hærværk eller grov uagtsomhed overalt i bygningen. Træning og boldspil er forbudt i omklædningsrum og gange. Ved boldspil er det forbudt bevidst at spille bolden mod væggene. Indendørs fodbold må kun spilles, når de tilhørende bander er sat op.

 

Fester og lign.

Hvis deltagerne er under 18 år, skal der under festen være en ansvarlig over 18 år. Ved lejemålets ophør skal alt hvad der er medbragt, samt evt. affald være fjernet.

 

Værested

Køkkenet i Værestedet må kun bruges til opvarmning af mad – ikke tilberedning.